description unite statistiques
  NOMENCLATUUR Openen
82 GEREEDSCHAP; MESSENMAKERSWERK, LEPELS EN VORKEN, VAN ONEDEL METAAL; DELEN VAN DEZE ARTIKELEN VAN ONEDEL METAAL: Openen
8205 Handgereedschap (glassnijders daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen; soldeer-, blaas- en brandlampen; bankschroeven, lijmknechten, pijpklemmen en dergelijke, andere dan toebehoren of delen van gereedschapswerktuigen of van waterstraalsnijmachines; aambeelden; veldsmidsen; slijpstenen met hand- of voetaandrijving: (TN701) Openen
8205 10 - boorgereedschap en gereedschap voor het snijden of tappen van schroefdraad Maatregelen import Maatregelen export
8205 20 - hamers en voorhamers Maatregelen import Maatregelen export
8205 30 - schaven, beitels, gutsen en dergelijk houtsnijgereedschap Maatregelen import Maatregelen export
8205 40 - schroevendraaiers Maatregelen import Maatregelen export
8205 51 - ander handgereedschap (glassnijders daaronder begrepen): Openen
8205 60 - soldeer-, blaas- en brandlampen Maatregelen import Maatregelen export
8205 70 - bankschroeven, lijmknechten, pijpklemmen en dergelijke Maatregelen import Maatregelen export
8205 90 - andere, daaronder begrepen stellen, bestaande uit artikelen van twee of meer onderverdelingen van deze post: Openen