description unite statistiques
  NOMENCLATUUR Openen
81 ANDERE ONEDELE METALEN; CERMETS; WERKEN VAN DEZE STOFFEN: (TN701) Openen
8111 Mangaan en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen: (TN701) (TN702) Openen
8111 00 11 - ruw mangaan; resten en afval; poeder: Openen
8111 00 90 - andere Maatregelen import Maatregelen export