description unite statistiques
  NOMENCLATUUR Openen
81 ANDERE ONEDELE METALEN; CERMETS; WERKEN VAN DEZE STOFFEN: (TN701) Openen
8109 Zirkonium en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen: (TN701) (TN702) Openen
8109 20 - ruw zirkonium; poeder: Openen Maatregelen export
8109 30 - resten en afval Maatregelen import Maatregelen export
8109 90 - andere Maatregelen import Maatregelen export