description unite statistiques
  NOMENCLATUUR Openen
81 ANDERE ONEDELE METALEN; CERMETS; WERKEN VAN DEZE STOFFEN: (TN701) Openen
8106 Bismut en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen: (TN701) (TN702) Openen
8106 00 10 - ruw bismut; resten en afval; poeder Maatregelen import Maatregelen export
8106 00 90 - andere Maatregelen import Maatregelen export