description unite statistiques
  NOMENCLATUUR Openen
81 ANDERE ONEDELE METALEN; CERMETS; WERKEN VAN DEZE STOFFEN: (TN701) Openen
8105 Kobaltmatte en andere tussenproducten van de kobaltmetallurgie; kobalt en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen: (TN701) (TN702) Openen
8105 20 - kobaltmatte en andere tussenproducten van de kobaltmetallurgie; ruw kobalt; poeder Maatregelen import Maatregelen export
8105 30 - resten en afval Maatregelen import Maatregelen export
8105 90 - andere: Openen Maatregelen export