description unite statistiques
  NOMENCLATUUR Openen
81 ANDERE ONEDELE METALEN; CERMETS; WERKEN VAN DEZE STOFFEN: (TN701) Openen
8103 Tantaal en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen: (TN701) (TN702) Openen
8103 20 - ruw tantaal, enkel door sinteren verkregen staven daaronder begrepen; poeder Maatregelen import Maatregelen export
8103 30 - resten en afval Maatregelen import Maatregelen export
8103 90 - andere: Openen