description unite statistiques
  NOMENCLATUUR Openen
81 ANDERE ONEDELE METALEN; CERMETS; WERKEN VAN DEZE STOFFEN: (TN701) Openen
8102 Molybdeen en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen: (TN701) (TN702) Openen
8102 10 - poeder: Openen Maatregelen export
8102 94 - andere: Openen