description unite statistiques
  NOMENCLATUUR Openen
75 NIKKEL EN WERKEN VAN NIKKEL: Openen
7507 Buizen en pijpen, alsmede hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van nikkel: (TN701) (TN702) Openen
7507 11 - buizen en pijpen: Openen
7507 20 - hulpstukken voor buisleidingen Maatregelen import Maatregelen export