description unite statistiques
  NOMENCLATUUR Openen
73 WERKEN VAN GIETIJZER, VAN IJZER EN VAN STAAL: Openen
7319 Naainaalden, breipennen, rijgnaalden, haakpennen, borduurpriemen en dergelijke artikelen, voor handwerk, van ijzer of van staal; veiligheidsspelden en andere spelden, van ijzer of van staal, elders genoemd noch elders onder begrepen: (TN701) (TN702) Openen
7319 40 - veiligheidsspelden en andere spelden Maatregelen import Maatregelen export
7319 90 - andere: Openen