description unite statistiques
  NOMENCLATUUR Openen
73 WERKEN VAN GIETIJZER, VAN IJZER EN VAN STAAL: Openen
7312 Kabels, strengen, lengen en dergelijke artikelen, van ijzer of van staal, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit: (TN701) (TN702) Openen
7312 10 - kabels en strengen: Openen
7312 90 - andere Maatregelen import Maatregelen export