description unite statistiques
  NOMENCLATUUR Openen
70 GLAS EN GLASWERK: Openen
7019 Glasvezels (glaswol daaronder begrepen) en werken daarvan (bijvoorbeeld garens, weefsels): (TN701) Openen
7019 11 - lonten, rovings en garens, ook indien gesneden: Openen
7019 31 - vliezen, netten, matten, matrassen, platen en dergelijke niet-geweven producten: Openen
7019 40 - weefsels van rovings: Openen Maatregelen export
7019 51 - andere weefsels: Openen
7019 90 - andere: Openen Maatregelen export