description unite statistiques
  NOMENCLATUUR Openen
70 GLAS EN GLASWERK: Openen
7017 Glaswerk voor laboratoria, voor apotheken of voor hygiënisch gebruik, ook indien voorzien van graad- of maataanwijzingen: (TN701) Openen
7017 10 - van gesmolten kwarts of van ander gesmolten siliciumdioxide Maatregelen import Maatregelen export
7017 20 - van ander glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van niet meer dan 5  !x!  10-6  per Kelvin tussen 0  °C en 300  °C Maatregelen import Maatregelen export
7017 90 - ander Maatregelen import Maatregelen export