description unite statistiques
  NOMENCLATUUR Openen
70 GLAS EN GLASWERK: Openen
7013 Glaswerk voor tafel-, keuken-, toilet- of kantoorgebruik, voor binnenhuisversiering of voor dergelijk gebruik (ander dan bedoeld bij post  7010  of 7018): (TN701) Openen
7013 10 - van glaskeramiek Maatregelen import Maatregelen export
7013 22 - drinkglazen op voet, andere dan van glaskeramiek: Openen
7013 33 - andere drinkglazen, andere dan van glaskeramiek: Openen
7013 41 - glaswerk voor tafelgebruik (ander dan drinkglazen) of voor keukengebruik, ander dan van glaskeramiek: Openen
7013 91 - ander glaswerk: Openen