description unite statistiques
  NOMENCLATUUR Openen
70 GLAS EN GLASWERK: Openen
7011 Ballons, peren, alsmede buizen (van speciale vorm, dan wel met een fluorescerende stof bedekt), open, en delen daarvan, van glas, zonder fittings, voor elektrische lampen, voor kathodestraalbuizen of voor dergelijke artikelen: (TN701) Openen
7011 10 - voor elektrische verlichting Maatregelen import Maatregelen export
7011 20 - voor kathodestraalbuizen Maatregelen import Maatregelen export
7011 90 - andere Maatregelen import Maatregelen export