description unite statistiques
  NOMENCLATUUR Openen
70 GLAS EN GLASWERK: Openen
7002 Glas in kogels (andere dan de microbolletjes bedoeld bij post  7018), in staven, in stengels of in buizen, onbewerkt: (TN701) Openen
7002 10 - kogels Maatregelen import Maatregelen export
7002 20 - staven of stengels: Openen
7002 31 - buizen: Openen