description unite statistiques
  NOMENCLATUUR Openen
64 SCHOEISEL, BEENKAPPEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN; DELEN DAARVAN: Openen
6406 Delen van schoeisel (daaronder begrepen bovendelen, al dan niet voorzien van zolen, andere dan buitenzolen); inlegzolen, hielkussens en dergelijke artikelen; slobkousen, beenkappen en dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan: (TN701) Openen
6406 10 - bovendelen en delen daarvan, andere dan contreforts en stijve toppen: Openen
6406 20 - buitenzolen en hakken, van rubber of van kunststof: Openen
6406 90 - andere: Openen