description unite statistiques
  NOMENCLATUUR Openen
25 ZOUT; ZWAVEL; AARDE EN STEEN; GIPS, KALK EN CEMENT: Openen
2524 Asbest: (TN701) (TN702) Openen
2524 10 - crocidoliet Maatregelen import Maatregelen export
2524 90 - ander Maatregelen import Maatregelen export