description unite statistiques
  NOMENCLATUUR Openen
25 ZOUT; ZWAVEL; AARDE EN STEEN; GIPS, KALK EN CEMENT: Openen
2522 Ongebluste kalk, gebluste kalk en hydraulische kalk, andere dan calciumoxide en calciumhydroxide bedoeld bij post  2825: (TN701) (TN702) Openen
2522 10 - ongebluste kalk Maatregelen import Maatregelen export
2522 20 - gebluste kalk Maatregelen import Maatregelen export
2522 30 - hydraulische kalk Maatregelen import Maatregelen export