description unite statistiques
  NOMENCLATUUR Openen
25 ZOUT; ZWAVEL; AARDE EN STEEN; GIPS, KALK EN CEMENT: Openen
2518 Dolomiet, ook indien gesinterd of gebrand, daaronder begrepen dolomiet, enkel kantrecht behouwen dan wel in blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze; stamp- en strijkmassa van dolomiet: (TN701) (TN702) Openen
2518 10 - dolomiet, niet gebrand noch gesinterd Maatregelen import Maatregelen export
2518 20 - dolomiet, gebrand of gesinterd Maatregelen import Maatregelen export
2518 30 - stamp- en strijkmassa van dolomiet Maatregelen import Maatregelen export