description unite statistiques
  NOMENCLATUUR Openen
25 ZOUT; ZWAVEL; AARDE EN STEEN; GIPS, KALK EN CEMENT: Openen
2508 Andere klei (andere dan geĆ«xpandeerde klei bedoeld bij post  6806), andalusiet, kyaniet, sillimaniet, ook indien gebrand; mulliet; chamotte- en dinasaarde: (TN701) (TN702) Openen
2508 10 - bentoniet Maatregelen import Maatregelen export
2508 30 - vuurvaste klei Maatregelen import Maatregelen export
2508 40 - andere klei Maatregelen import Maatregelen export
2508 50 - andalusiet, kyaniet en sillimaniet Maatregelen import Maatregelen export
2508 60 - mulliet Maatregelen import Maatregelen export
2508 70 - chamotte- en dinasaarde Maatregelen import Maatregelen export