description unite statistiques
  NOMENCLATUUR Openen
25 ZOUT; ZWAVEL; AARDE EN STEEN; GIPS, KALK EN CEMENT: Openen
2507 Kaolien en andere kaolienhoudende klei, ook indien gebrand: (TN701) (TN702) Openen
2507 00 20 - kaolien Maatregelen import Maatregelen export
2507 00 80 - andere kaolienhoudende klei Maatregelen import Maatregelen export