description unite statistiques
  NOMENCLATUUR Openen
25 ZOUT; ZWAVEL; AARDE EN STEEN; GIPS, KALK EN CEMENT: Openen
2505 Natuurlijk zand van alle soorten, ook indien gekleurd, ander dan metaalhoudend zand bedoeld bij hoofdstuk  26: (TN701) (TN702) Openen
2505 10 - kiezelzand en kwartszand Maatregelen import Maatregelen export
2505 90 - ander zand Maatregelen import Maatregelen export