description unite statistiques
  NOMENCLATUUR Openen
25 ZOUT; ZWAVEL; AARDE EN STEEN; GIPS, KALK EN CEMENT: Openen
2503 Zwavel van alle soorten, andere dan gesublimeerde, geprecipiteerde en colloïdale zwavel: (TN701) (TN702) Openen
2503 00 10 - ruwe zwavel en niet-geraffineerde zwavel Maatregelen import Maatregelen export
2503 00 90 - andere Maatregelen import Maatregelen export