description unite statistiques
  NOMENCLATUUR Openen
25 ZOUT; ZWAVEL; AARDE EN STEEN; GIPS, KALK EN CEMENT: Openen
2501 Zout (keuken- en tafelzout en gedenatureerd zout daaronder begrepen) en zuiver natriumchloride, ook indien in waterige oplossing of met toegevoegde zelfstandigheden om het klonteren tegen te gaan of om de strooibaarheid te bevorderen; zeewater: (TN701) (TN702) Openen
2501 00 10 - zeewater; moederloog Maatregelen import Maatregelen export
2501 00 31 - zout (steen-, klip- en mijnzout, zeezout, geraffineerd zout, met inbegrip van bereid industrie-, keuken- en tafelzout) en zuiver natriumchloride, ook indien opgelost in water of met toegevoegde zelfstandigheden om het klonteren tegen te gaan of om de strooibaarheid te bevorderen: Openen