NOMENCLATUUR Openen
99 BIJZONDERE CODES VAN DE GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR: Openen
9905 Bepaalde goederen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad (invoer en uitvoer): Openen