NOMENCLATUUR Openen
97 KUNSTVOORWERPEN, VOORWERPEN VOOR VERZAMELINGEN EN ANTIQUITEITEN: Openen
9701 Schilderijen, schilderingen en tekeningen, geheel met de hand vervaardigd, met uitzondering van de tekeningen bedoeld bij post  4906  en van met de hand versierde voorwerpen; collages en dergelijke decoratieve platen: (TN701) Openen
9702 Originele gravures, originele etsen en originele litho's: (TN701) Openen Maatregelen export
9703 Originele standbeelden en origineel beeldhouwwerk, ongeacht het materiaal waarvan zij vervaardigd zijn (TN701) Maatregelen import Maatregelen export
9704 Postzegels, fiscale zegels, gefrankeerde enveloppen en postkaarten, eerstedagenveloppen en dergelijke, gestempeld of ongestempeld, andere dan die bedoeld bij post  4907 (TN701) Maatregelen import Maatregelen export
9705 Verzamelingen en voorwerpen voor verzamelingen, met een zo├Âlogisch, botanisch, mineralogisch, anatomisch, historisch, archeologisch, paleontologisch, etnografisch of numismatisch belang: (TN701) Openen Maatregelen export
9706 Antiquiteiten, zijnde voorwerpen ouder dan 100  jaar (TN701) Maatregelen import Maatregelen export