NOMENCLATUUR Openen
96 DIVERSE WERKEN: Openen
9601 Ivoor, been, schildpad, hoorn, geweien, koraal, paarlemoer en andere stoffen van dierlijke herkomst geschikt om te worden gesneden, bewerkt; werken van deze stoffen (gevormde werken daaronder begrepen): (TN701) Openen
9602 Plantaardige of minerale stoffen geschikt om te worden gesneden, bewerkt, alsmede werken van deze stoffen; gevormde of gesneden werken van was, van paraffine, van stearine, van natuurlijke gommen of harsen, van modelleerpasta, alsmede gevormde of gesneden werken, elders genoemd noch elders onder begrepen; bewerkte, niet-geharde gelatine, andere dan die bedoeld bij post  3503, alsmede werken van niet-geharde gelatine: (TN701) Openen Maatregelen export
9603 Bezems en borstels, ook indien zij delen van machines, van toestellen of van voertuigen zijn, met de hand bediende mechanische vegers zonder motor, penselen, kwasten en plumeaus; gerede knotten voor borstelwerk; verfkussens en verfrollen; wissers van rubber of van andere soepele stoffen: (TN701) Openen
9604 Handzeven en handteemsen (TN701) Maatregelen import Maatregelen export
9605 Reisassortimenten voor de lichaamsverzorging van personen, voor het schoonmaken van schoeisel of van kleding en reisnaaigarnituren (TN701) Maatregelen import Maatregelen export
9606 Knopen en drukknopen; knoopvormen en andere delen van knopen of van drukknopen; knopen in voorwerpsvorm: (TN701) Openen
9607 Treksluitingen en delen daarvan: (TN701) Openen
9608 Kogelpennen; vilt- en merkstiften, alsmede andere pennen met poreuze punt; vulpennen; doorschrijfpennen; vulpotloden; penhouders, potloodhouders en dergelijke artikelen; delen (puntbeschermers en klemmen daaronder begrepen) van deze artikelen, andere dan die bedoeld bij post  9609: (TN701) Openen
9609 Potloden (andere dan die bedoeld bij post  9608), griffels, potloodstiften, pastellen, tekenkool, schrijf- en tekenkrijt, en kleermakerskrijt: (TN701) Openen
9610 Schrijf- en tekenleien en schrijf- en tekenborden, ook indien omlijst (TN701) Maatregelen import Maatregelen export
9611 Handstempels, zoals datumstempels, zegelstempels, numeroteurs en dergelijke (handetiketteermachines daaronder begrepen); verstelbare handstempels en drukdozen (TN701) Maatregelen import Maatregelen export
9612 Inktlinten voor schrijfmachines en dergelijke inktlinten, geïnkt of op andere wijze geprepareerd voor het maken van afdrukken, ook indien op spoelen of in cassettes; stempelkussens, ook indien geïnkt, met of zonder doos: (TN701) Openen
9613 Sigarettenaanstekers en andere aanstekers, ook indien mechanisch of elektrisch, alsmede delen daarvan, andere dan vuursteentjes en lonten: (TN701) Openen
9614 Pijpen (pijpenkoppen daaronder begrepen), sigaren- en sigarettenpijpjes, alsmede delen daarvan: (TN701) Openen
9615 Kammen, haarklemmen en dergelijke artikelen; haarspelden, krulspelden en dergelijke artikelen, andere dan die bedoeld bij post  8516, alsmede delen daarvan: (TN701) Openen
9616 Vaporisators voor toiletgebruik, alsmede monturen en montuurkoppen daarvoor; poederdonsjes en dergelijke artikelen voor het aanbrengen van cosmetica: (TN701) Openen
9617 Thermosflessen en andere gemonteerde isothermische bergingsmiddelen, met vacuümisolatie; delen van deze bergingsmiddelen, andere dan binnenflessen van glas (TN701) Maatregelen import Maatregelen export
9618 Paspoppen, ledenpoppen en dergelijke; automaten en mechanische blikvangers, voor etalages (TN701) Maatregelen import Maatregelen export
9619 Maandverbanden en tampons, luiers en inlegluiers voor baby's en dergelijke artikelen, ongeacht van welk materiaal: (TN701) Openen
9620 Statieven met één, twee of drie poten, en dergelijke artikelen: Openen