NOMENCLATUUR Openen
93 WAPENS EN MUNITIE; DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN: Openen
9301 Oorlogswapens, andere dan revolvers, pistolen en blanke wapens: (TN701) Openen
9302 Revolvers en pistolen, andere dan bedoeld bij de posten  9303  en 9304 (TN701) Maatregelen import Maatregelen export
9303 Andere vuurwapens en dergelijke toestellen, waarbij de explosieve kracht van kruit benut wordt (bijvoorbeeld geweren en karabijnen voor het jagen, vuurwapens die alleen via de loop kunnen worden geladen, pistolen voor lichtgranaten en andere toestellen uitsluitend vervaardigd voor het afvuren van waarschuwingsgranaten, pistolen en revolvers voor het afvuren van losse patronen, slachtpistolen, lijnwerptoestellen): (TN701) Openen
9304 Andere wapens (bijvoorbeeld geweren, karabijnen en pistolen, werkend met veer, perslucht of gas), andere dan bedoeld bij post  9307 (TN701) Maatregelen import Maatregelen export
9305 Delen en toebehoren van de artikelen bedoeld bij de posten  9301  tot en met 9304: (TN701) Openen
9306 Bommen, granaten, torpedo's, mijnen, raketten, patronen en andere munitie en projectielen, alsmede delen daarvan, hagel en proppen voor patronen daaronder begrepen: (TN701) Openen
9307 Sabels, degens, bajonetten, lansen en andere blanke wapens, alsmede delen daarvan en scheden daarvoor (TN701) Maatregelen import Maatregelen export