NOMENCLATUUR Openen
91 UURWERKEN: Openen
9101 Polshorloges, zakhorloges en dergelijke horloges (stophorloges daaronder begrepen), met kast van edel metaal of van metaal geplateerd met edel metaal: (TN701) Openen
9102 Polshorloges, zakhorloges en dergelijke horloges (stophorloges daaronder begrepen), andere dan die bedoeld bij post  9101: (TN701) Openen
9103 Wekkers en klokjes, met horloge-uurwerk: (TN701) Openen
9104 Klokjes voor instrumentenborden en dergelijke klokjes, voor automobielen, voor luchtvaartuigen, voor vaartuigen of voor andere vervoermiddelen: (TN701) Openen Maatregelen export
9105 Wekkers, pendules, klokken en dergelijke artikelen met ander uurwerk dan horloge-uurwerk: (TN701) Openen
9106 Tijdcontroleapparaten en tijdmeters, met uurwerk of met synchroonmotor (bijvoorbeeld controleklokken, uurstempels en tijdregistreertoestellen): (TN701) Openen
9107 Schakelklokken en andere toestellen bestemd om een mechanisme op een bepaalde tijd te doen werken, met uurwerk of met synchroonmotor: (TN701) Openen Maatregelen export
9108 Horloge-uurwerken, compleet en gemonteerd: (TN701) Openen
9109 Uurwerken, compleet en gemonteerd, andere dan horloge-uurwerken: (TN701) Openen
9110 Complete uurwerken, niet gemonteerd of gedeeltelijk gemonteerd (stellen onderdelen); niet-complete uurwerken, gemonteerd; onvolledige, onafgewerkte uurwerken ("├ębauches"): (TN701) Openen
9111 Kasten voor horloges bedoeld bij de posten  9101  en 9102, alsmede delen daarvan: (TN701) Openen
9112 Kasten voor klokken, voor pendules, enz., alsmede delen daarvan: (TN701) Openen
9113 Horlogebanden en delen daarvan: (TN701) Openen
9114 Andere delen voor de uurwerkmakerij: (TN701) Openen