NOMENCLATUUR Openen
89 SCHEEPVAART: Openen
8901 Passagiersschepen, rondvaartboten, veerboten, vrachtschepen, aken en dergelijke schepen voor het vervoer van personen of van goederen: (TN701) (TN702) Openen
8902 Vissersvaartuigen; fabrieksschepen en andere schepen voor het behandelen of het conserveren van visserijproducten: (TN701) (TN702) Openen
8903 Jachten en andere plezier- en sportvaartuigen; roeiboten en kano's: (TN701) (TN702) Openen
8904 Sleepboten en duwboten: (TN701) (TN702) Openen
8905 Lichtschepen, pompboten, baggermolens en zandzuigers, drijvende kranen en andere schepen, waarbij het varen slechts van bijkomstige betekenis is vergeleken met de hoofdfunctie; drijvende droogdokken; boor- en werkeilanden, die al dan niet op de zeebodem geplaatst kunnen worden: (TN701) (TN702) Openen
8906 Andere schepen, daaronder begrepen oorlogsschepen en reddingsboten, andere dan roeiboten: (TN701) (TN702) Openen
8907 Ander drijvend materieel (bijvoorbeeld vlotten, tanks, caissons, aanlegsteigers, boeien, bakens): (TN701) (TN702) Openen
8908 Sloopschepen en ander drijvend materieel bestemd voor de sloop (TN701) (TN702) Maatregelen import Maatregelen export