NOMENCLATUUR Openen
87 AUTOMOBIELEN, TRACTORS, RIJWIELEN, MOTORRIJWIELEN EN ANDERE VOERTUIGEN VOOR VERVOER OVER LAND, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN: (TN701) Openen
8701 Tractors (trekkers), andere dan die bedoeld bij post  8709: (TN701) (TN702) Openen
8702 Automobielen voor het vervoer van tien of meer personen, de bestuurder daaronder begrepen: (TN701) (TN702) Openen
8703 Automobielen en andere motorvoertuigen hoofdzakelijk ontworpen voor personenvervoer (andere dan die bedoeld bij post  8702), motorvoertuigen van het type stationwagen of break en racewagens daaronder begrepen: (TN701) Openen
8704 Automobielen voor goederenvervoer: (TN701) (TN702) Openen
8705 Automobielen voor bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld takelwagens, kraanauto's, brandweerauto's, automobielen met menginstallatie voor beton, veegauto's, sproeiauto's, werkplaatsauto's, röntgenauto's), andere dan die hoofdzakelijk ontworpen voor het vervoer van personen of van goederen: (TN701) (TN702) Openen
8706 Chassis met motor, voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten  8701  tot en met 8705: (TN701) (TN702) Openen
8707 Carrosserieën voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten  8701  tot en met 8705, cabines daaronder begrepen: (TN701) Openen
8708 Delen en toebehoren van motorvoertuigen bedoeld bij de posten  8701  tot en met 8705: (TN701) Openen
8709 Transportwagens met eigen beweegkracht, niet voorzien van een hefsysteem, van de soort gebruikt in fabrieken, in opslagplaatsen, op haventerreinen of op vliegvelden, voor het vervoer van goederen over korte afstanden; trekkers van de soort gebruikt voor het trekken van perronwagentjes; delen daarvan: (TN701) (TN702) Openen
8710 Gevechtswagens en pantserauto's, ook indien met bewapening; delen daarvan (TN701) (TN702) Maatregelen import Maatregelen export
8711 Motorrijwielen en rijwielen met hulpmotor, ook indien met zijspan; zijspanwagens: (TN701) Openen
8712 Rijwielen (bakfietsen daaronder begrepen), zonder motor: (TN701) Openen
8713 Invalidenwagens, ook indien met motor of ander voortbewegingsmechanisme: (TN701) Openen
8714 Delen en toebehoren van de voertuigen bedoeld bij de posten  8711  tot en met 8713: (TN701) Openen
8715 Kinderwagens en delen daarvan: (TN701) Openen
8716 Aanhangwagens en opleggers; andere voertuigen zonder eigen beweegkracht; delen daarvan: (TN701) (TN702) Openen