NOMENCLATUUR Openen
86 ROLLEND EN ANDER MATERIEEL VOOR SPOOR- EN TRAMWEGEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN; MECHANISCHE (ELEKTROMECHANISCHE DAARONDER BEGREPEN) SIGNAAL- EN WAARSCHUWINGSTOESTELLEN VOOR HET VERKEER: (TN701) Openen
8601 Elektrische locomotieven en elektrische railtractors (zonder eigen energiebron of met elektrische accumulatoren): (TN701) (TN702) Openen
8602 Andere locomotieven en andere railtractors; tenders: (TN701) (TN702) Openen
8603 Motorwagens voor spoor- en tramwegen en railauto's, andere dan die bedoeld bij post  8604: (TN701) (TN702) Openen
8604 Wagens voor het onderhoud van spoor- en tramwegen, ook indien met eigen beweegkracht (bijvoorbeeld rijdende werkplaatsen, kraanwagens, wagens met inrichting voor het aanstampen van ballast, wagens voor het leggen van rails, testwagens, railauto's) (TN701) (TN702) Maatregelen import Maatregelen export
8605 Personenrijtuigen, bagagewagens, postwagens en andere speciale wagens, zonder eigen beweegkracht, voor spoor- en tramwegen (andere dan die bedoeld bij post  8604) (TN701) (TN702) Maatregelen import Maatregelen export
8606 Goederenwagens zonder eigen beweegkracht, voor spoor- en tramwegen: (TN701) (TN702) Openen
8607 Delen van rollend spoor- en tramwegmaterieel: (TN701) (TN702) Openen
8608 Vast materieel voor spoor- en tramwegen; mechanische (elektromechanische daaronder begrepen) signaal-, veiligheids-, controle- en bedieningstoestellen voor spoor- en tramwegen, voor verkeers- en waterwegen, voor parkeerterreinen, voor havens en voor vliegvelden; delen daarvan (TN701) (TN702) Maatregelen import Maatregelen export
8609 Containers en dergelijke laadkisten (tankcontainers daaronder begrepen), ingericht en uitgerust voor het vervoer met ongeacht welk vervoermiddel: (TN701) (TN702) Openen