NOMENCLATUUR Openen
76 ALUMINIUM EN WERKEN VAN ALUMINIUM: Openen
7601 Ruw aluminium: (TN701) (TN702) Openen
7602 Resten en afval, van aluminium: (TN701) (TN702) Openen
7603 Poeder en schilfers, van aluminium: (TN701) (TN702) Openen
7604 Staven en profielen, van aluminium: (TN701) (TN702) Openen
7605 Draad van aluminium: (TN701) (TN702) Openen
7606 Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2  mm: (TN701) (TN702) Openen
7607 Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2  mm (de dikte van de drager niet meegerekend): (TN701) (TN702) Openen
7608 Buizen en pijpen, van aluminium: (TN701) (TN702) Openen
7609 Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium: (TN701) (TN702) Openen Maatregelen export
7610 Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, torens, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van aluminium, andere dan de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post  9406; platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van aluminium, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken: (TN701) (TN702) Openen
7611 Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300  l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding (TN701) (TN702) Maatregelen import Maatregelen export
7612 Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300  l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding: (TN701) (TN702) Openen
7613 Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium: (TN701) (TN702) Openen Maatregelen export
7614 Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit: (TN701) (TN702) Openen
7615 Keukengerei, toiletartikelen, huishoudelijke en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan, van aluminium; sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het polijsten of voor dergelijke doeleinden, van aluminium: (TN701) (TN702) Openen
7616 Andere werken van aluminium: (TN701) (TN702) Openen