NOMENCLATUUR Openen
70 GLAS EN GLASWERK: Openen
7001 Glasscherven en ander glasafval; glasmassa: (TN701) Openen
7002 Glas in kogels (andere dan de microbolletjes bedoeld bij post  7018), in staven, in stengels of in buizen, onbewerkt: (TN701) Openen
7003 Gegoten of gewalst glas in platen of profielen, ook indien voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag, doch niet op andere wijze bewerkt: (TN701) Openen
7004 Getrokken of geblazen glas in platen, ook indien voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag, doch niet op andere wijze bewerkt: (TN701) Openen
7005 Vuurgepolijst glas ("float glass") en op een of beide zijden geslepen of gepolijst glas, in platen, ook indien voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag, doch niet op andere wijze bewerkt: (TN701) Openen
7006 Glas bedoeld bij post  7003, 7004  of 7005, gebogen, met schuin geslepen randen, gegraveerd, van gaten voorzien, geëmailleerd of op andere wijze bewerkt, doch niet omlijst noch met andere stoffen verbonden: (TN701) Openen
7007 Veiligheidsglas, bestaande uit geharde glasplaten (hardglas) of uit opeengekitte glasplaten: (TN701) Openen
7008 Meerwandig glas voor isoleringsdoeleinden: (TN701) Openen
7009 Spiegels van glas, ook indien omlijst, achteruitkijkspiegels daaronder begrepen: (TN701) Openen
7010 Flessen, flacons, bokalen, potten, buisjes, ampullen en andere bergingsmiddelen, van glas, voor vervoer of voor verpakking; weckglazen; stoppen, deksels en andere sluitingen, van glas: (TN701) Openen
7011 Ballons, peren, alsmede buizen (van speciale vorm, dan wel met een fluorescerende stof bedekt), open, en delen daarvan, van glas, zonder fittings, voor elektrische lampen, voor kathodestraalbuizen of voor dergelijke artikelen: (TN701) Openen
7013 Glaswerk voor tafel-, keuken-, toilet- of kantoorgebruik, voor binnenhuisversiering of voor dergelijk gebruik (ander dan bedoeld bij post  7010  of 7018): (TN701) Openen
7014 Signaal- en waarschuwingsartikelen, van glas; optische elementen van glas (andere dan die bedoeld bij post  7015), niet optisch bewerkt: (TN701) Openen Maatregelen export
7015 Horlogeglazen, brillenglazen (al dan niet voor de verbetering van de gezichtsscherpte) en dergelijke glazen, gebombeerd, gebogen of op dergelijke wijze bewerkt, doch niet optisch bewerkt; holle glazen, bollen en bolsegmenten voor de vervaardiging van deze glazen: (TN701) Openen
7016 Tegels, dakpannen en andere bouwmaterialen van gegoten of geperst glas, ook indien gewapend; glazen blokjes en ander klein glaswerk, ook indien op een drager, voor mozaïeken of voor dergelijke decoratieve doeleinden; glas in lood; multicellulair glas of schuimglas, in blokken, in panelen, in platen, in schalen of in dergelijke vormen: (TN701) Openen
7017 Glaswerk voor laboratoria, voor apotheken of voor hygiënisch gebruik, ook indien voorzien van graad- of maataanwijzingen: (TN701) Openen
7018 Glazen kralen, onechte parels, onechte edelstenen en dergelijk klein glaswerk, alsmede werken daarvan, andere dan fancybijouterieën; glazen ogen, andere dan prothesen; beeldjes en andere met de blaaslamp vervaardigde glazen ornamenten, andere dan fancybijouterieën; glazen microbolletjes met een diameter van niet meer dan 1  mm: (TN701) Openen
7019 Glasvezels (glaswol daaronder begrepen) en werken daarvan (bijvoorbeeld garens, weefsels): (TN701) Openen
7020 Ander glaswerk: (TN701) Openen