NOMENCLATUUR Openen
68 WERKEN VAN STEEN, VAN GIPS, VAN CEMENT, VAN ASBEST, VAN MICA EN VAN DERGELIJKE STOFFEN: Openen
6801 Stenen voor bestrating, alsmede plaveien en trottoirbanden, van natuursteen (andere dan leisteen) (TN701) Maatregelen import Maatregelen export
6802 Werken van steen (andere dan leisteen), bewerkte steen daaronder begrepen, andere dan bedoeld bij post  6801; blokjes en dergelijke artikelen voor mozaïeken, van natuursteen (leisteen daaronder begrepen), ook indien op een drager; korrels, splinters (scherven) en poeder, van natuursteen (leisteen daaronder begrepen), kunstmatig gekleurd: (TN701) Openen
6803 Werken van leisteen of van samengekit leigruis, bewerkte leisteen daaronder begrepen: (TN701) Openen
6804 Molenstenen, slijpstenen en dergelijke artikelen, zonder onderstel, om te malen, te vervezelen, te breken, te wetten, te polijsten, te slijpen, te zagen of te snijden, handwetstenen en handpolijststenen, alsmede delen daarvan, van natuursteen, van geagglomereerde natuurlijke of kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen, of van keramiek, ook indien met delen van andere stoffen: (TN701) Openen
6805 Natuurlijke of kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen in poeder of in korrels, op een drager van textiel, van papier, van karton of van andere stoffen, ook indien in een bepaalde vorm gesneden, genaaid of op andere wijze aaneengezet: (TN701) Openen
6806 Slakkenwol, steenwol en dergelijke minerale wol; geëxpandeerd vermiculiet, geëxpandeerde klei, slakkenschuim en dergelijke geëxpandeerde minerale producten; mengsels en werken van minerale stoffen voor warmte-isolering, geluiddemping of geluidabsorptie, andere dan de goederen bedoeld bij post  6811  of 6812, dan wel bij hoofdstuk  69: (TN701) Openen
6807 Werken van asfalt of van dergelijke producten (bijvoorbeeld petroleumbitumen, koolteerpek): (TN701) Openen
6808 Panelen, platen, tegels, blokken en dergelijke artikelen, van plantaardige vezels, van stro of van krullen, spanen, zaagsel of ander afval van hout, gebonden met cement, met gips of met andere minerale bindmiddelen (TN701) Maatregelen import Maatregelen export
6809 Werken van gips of van gipspreparaten: (TN701) Openen
6810 Werken van cement, van beton of van kunststeen, ook indien gewapend: (TN701) Openen
6811 Werken van asbestcement, van cellulosecement en dergelijke: (TN701) Openen
6812 Bewerkte asbestvezels; mengsels samengesteld met asbest of met asbest en magnesiumcarbonaat; werken van deze mengsels of van asbest (bijvoorbeeld garens, weefsels, kleding, hoofddeksels, schoeisel, pakking), ook indien gewapend, andere dan bedoeld bij post  6811  of 6813: (TN701) Openen
6813 Wrijvingsmateriaal (bijvoorbeeld platen, rollen, banden, segmenten, schijven, ringen), niet gemonteerd, voor remmen, voor koppelingen en voor frictiemechanismen, samengesteld met asbest, met andere minerale stoffen of met cellulose, ook indien verbonden met textiel of met andere stoffen: (TN701) Openen
6814 Bewerkt mica en werken van mica, geagglomereerd of gereconstitueerd mica daaronder begrepen, ook indien op een drager van papier, van karton of van andere stoffen: (TN701) Openen
6815 Werken van steen of van andere minerale stoffen (koolstofvezels, werken van koolstofvezels en werken van turf daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen: (TN701) Openen