NOMENCLATUUR Openen
66 PARAPLU'S, PARASOLS, WANDELSTOKKEN, ZITSTOKKEN, ZWEPEN, RIJZWEPEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN: Openen
6601 Paraplu's en parasols (wandelstokparaplu's, tuinparasols en dergelijke artikelen daaronder begrepen): (TN701) Openen
6602 Wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen en dergelijke artikelen: (TN701) Openen Maatregelen export
6603 Delen, garnituren en toebehoren, voor de artikelen bedoeld bij de posten  6601  en 6602: (TN701) Openen