NOMENCLATUUR Openen
60 BREI- EN HAAKWERK AAN HET STUK: Openen
6001 Poolbrei- en poolhaakwerk (hoogpolige stoffen en lussenstof daaronder begrepen), aan het stuk: (TN701) Openen
6002 Brei- en haakwerk aan het stuk, met een breedte van niet meer dan 30  cm, bevattende 5  of meer gewichtspercenten elastomeergarens of rubberdraden, ander dan bedoeld bij post  6001: (TN701) Openen
6003 Brei- en haakwerk aan het stuk, met een breedte van niet meer dan 30  cm, ander dan bedoeld bij de posten  6001  en 6002: (TN701) Openen
6004 Brei- en haakwerk aan het stuk, met een breedte van meer dan 30  cm, bevatten 5  of meer gewichtspercenten elastomeergarens of rubberdraden, ander dan bedoeld bij post  6001: (TN701) Openen
6005 Kettingbreiwerk aan het stuk (dat verkregen op de galonneermachine daaronder begrepen), ander dan bedoeld bij de posten  6001  tot en met 6004: (TN701) Openen
6006 Ander brei- en haakwerk aan het stuk: (TN701) Openen