NOMENCLATUUR Openen
55 SYNTHETISCHE OF KUNSTMATIGE STAPELVEZELS: (TN701) Openen
5501 Kabel van synthetische filamenten: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
5502 Kabel van kunstmatige filamenten: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
5503 Synthetische stapelvezels, niet gekaard, niet gekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
5504 Kunstmatige stapelvezels, niet gekaard, niet gekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
5505 Afval van synthetische of van kunstmatige vezels (kammeling, afval van garen en rafelingen daaronder begrepen): (TN701) Openen
5506 Synthetische stapelvezels, gekaard, gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
5507 Kunstmatige stapelvezels, gekaard, gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen (TN701) Maatregelen import Nomenclatuurgroepen Maatregelen export
5508 Naaigarens van synthetische of van kunstmatige stapelvezels, ook indien opgemaakt voor de verkoop in het klein: (TN701) Openen
5509 Garens van synthetische stapelvezels (andere dan naaigarens), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
5510 Garens van kunstmatige stapelvezels (andere dan naaigarens), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
5511 Garens van synthetische of van kunstmatige stapelvezels (andere dan naaigarens), opgemaakt voor de verkoop in het klein: (TN701) Openen
5512 Weefsels, bevattende 85  of meer gewichtspercenten synthetische stapelvezels: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
5513 Weefsels van synthetische stapelvezels, bevattende minder dan 85  gewichtspercenten van deze vezels, enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd, met een gewicht van niet meer dan 170  g/m2: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
5514 Weefsels van synthetische stapelvezels, bevattende minder dan 85  gewichtspercenten van deze vezels, enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd, met een gewicht van meer dan 170  g/m2: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
5515 Andere weefsels van synthetische stapelvezels: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
5516 Weefsels van kunstmatige stapelvezels: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen