NOMENCLATUUR Openen
54 SYNTHETISCHE OF KUNSTMATIGE FILAMENTEN; STRIPPEN EN ARTIKELEN VAN DERGELIJKE VORM, VAN SYNTHETISCHE OF VAN KUNSTMATIGE TEXTIELSTOFFEN: Openen
5401 Naaigarens van synthetische of van kunstmatige filamenten, ook indien opgemaakt voor de verkoop in het klein: (TN701) Openen
5402 Synthetische filamentgarens (andere dan naaigarens), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein, synthetische monofilamenten van minder dan 67  decitex daaronder begrepen: (TN701) Openen
5403 Kunstmatige filamentgarens (andere dan naaigarens), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein, kunstmatige monofilamenten van minder dan 67  decitex daaronder begrepen: (TN701) Openen
5404 Synthetische monofilamenten van 67  decitex of meer en waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede niet meer bedraagt dan 1  mm; strippen en artikelen van dergelijke vorm (bijvoorbeeld kunststro), van synthetische textielstoffen, waarvan de schijnbare breedte niet meer bedraagt dan 5  mm: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
5405 Kunstmatige monofilamenten van 67  decitex of meer en waarvan de grootste diameter van de dwarsdoorsnede niet meer bedraagt dan 1  mm; strippen en artikelen van dergelijke vorm (bijvoorbeeld kunststro), van kunstmatige textielstoffen, waarvan de schijnbare breedte niet meer bedraagt dan 5  mm (TN701) Maatregelen import Nomenclatuurgroepen Maatregelen export
5406 Synthetische of kunstmatige filamentgarens (andere dan naaigarens), opgemaakt voor de verkoop in het klein (TN701) Maatregelen import Nomenclatuurgroepen Maatregelen export
5407 Weefsels van synthetische filamentgarens, weefsels vervaardigd van producten bedoeld bij post  5404  daaronder begrepen: (TN701) Openen
5408 Weefsels van kunstmatige filamentgarens, weefsels vervaardigd van producten bedoeld bij post  5405  daaronder begrepen: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen