NOMENCLATUUR Openen
53 ANDERE PLANTAARDIGE TEXTIELVEZELS; PAPIERGARENS EN WEEFSELS DAARVAN: (TN701) Openen
5301 Vlas, ruw of bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen), van vlas: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
5302 Hennep (Cannabis sativa L.), ruw of bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen), van hennep: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
5303 Jute en andere bastvezels (andere dan vlas, hennep en ramee), ruw of bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen), van deze vezels: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
5305 Kokosvezel, abaca (manillahennep of Musa textilis Nee), ramee en andere plantaardige textielvezels, elders genoemd noch elders onder begrepen, ruw of bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen), van deze vezels (TN701) Maatregelen import Nomenclatuurgroepen Maatregelen export
5306 Garens van vlas: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
5307 Garens van jute of van andere bastvezels bedoeld bij post  5303: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
5308 Garens van andere plantaardige textielvezels; papiergarens: (TN701) Openen
5309 Weefsels van vlas: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
5310 Weefsels van jute of van andere bastvezels bedoeld bij post  5303: (TN701) Openen
5311 Weefsels van andere plantaardige textielvezels; weefsels van papiergarens: (TN701) Openen