NOMENCLATUUR Openen
50 ZIJDE: (TN701) Openen
5001 Cocons van zijderupsen, geschikt om te worden afgehaspeld (TN701) Maatregelen import Nomenclatuurgroepen Maatregelen export
5002 Ruwe zijde (haspelzijde of grège), niet gemoulineerd (TN701) Maatregelen import Nomenclatuurgroepen Maatregelen export
5003 Afval van zijde (cocons ongeschikt om te worden afgehaspeld, afval van garen en rafelingen daaronder begrepen): (TN701) Openen Maatregelen export
5004 Garens van zijde (andere dan de garens van afval van zijde), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
5005 Garens van afval van zijde, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
5006 Garens van zijde of van afval van zijde, opgemaakt voor de verkoop in het klein; poil de Messine (crin de Florence): (TN701) Openen
5007 Weefsels van zijde of van afval van zijde: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen