NOMENCLATUUR Openen
49 ARTIKELEN VAN DE UITGEVERIJ, VAN DE PERS OF VAN EEN ANDERE GRAFISCHE INDUSTRIE; GESCHREVEN OF GETYPTE TEKSTEN EN PLANNEN: Openen
4901 Boeken, brochures en dergelijk drukwerk, ook indien in losse vellen: (TN701) Openen
4902 Kranten en tijdschriften, ook indien geïllustreerd of reclame bevattend: (TN701) Openen
4903 Prentenalbums, prentenboeken, tekenboeken en kleurboeken, voor kinderen (TN701) Maatregelen import Maatregelen export
4904 Geschreven of gedrukte muziek, ook indien geïllustreerd en ook indien ingebonden of ingenaaid (TN701) Maatregelen import Maatregelen export
4905 Gedrukte cartografische werken van alle soorten (atlassen, wandkaarten, plattegronden en globes daaronder begrepen): (TN701) Openen
4906 Bouwplannen en -tekeningen, alsmede andere plannen en tekeningen, voor technische, industriële, commerciële, topografische en dergelijke doeleinden, zijnde met de hand vervaardigde originelen; handgeschreven teksten; fotografische reproducties op lichtgevoelig papier en carbonafdrukken van de hiervoor bedoelde plannen, tekeningen en teksten (TN701) Maatregelen import Maatregelen export
4907 Postzegels, fiscale zegels en dergelijke, ongestempeld, die geldig zijn of zullen worden in het land waar ze een erkende nominale waarde hebben of zullen hebben; gezegeld papier; bankbiljetten; cheques; aandelen, obligaties en dergelijke effecten: (TN701) Openen
4908 Decalcomanieën van alle soorten: (TN701) Openen
4909 Prentbriefkaarten en andere gedrukte briefkaarten; gedrukte kaarten met persoonlijke wensen of mededelingen, ook indien geïllustreerd of met garneringen, al dan niet met enveloppe (TN701) Maatregelen import Maatregelen export
4910 Kalenders van alle soorten, gedrukt, kalenderblokken daaronder begrepen (TN701) Maatregelen import Maatregelen export
4911 Ander drukwerk, prenten, gravures en foto's daaronder begrepen: (TN701) Openen