NOMENCLATUUR Openen
47 HOUTPULP EN PULP VAN ANDERE CELLULOSEHOUDENDE VEZELSTOFFEN; PAPIER EN KARTON VOOR HET TERUGWINNEN (RESTEN EN AFVAL): Openen
4701 Houtslijp: (TN701) Openen
4702 Houtcellulose voor oplossingen ("dissolving grades") (TN701) Maatregelen import Maatregelen export
4703 Natron- en sulfaat-houtcellulose, andere dan die bedoeld bij post  4702: (TN701) Openen
4704 Sulfiet-houtcellulose, andere dan die bedoeld bij post  4702: (TN701) Openen
4705 Houtpulp verkregen door de combinatie van een mechanische en een chemische behandeling (TN701) Maatregelen import Maatregelen export
4706 Pulp van vezels verkregen uit teruggewonnen papier of karton (resten en afval) of van vezels van andere cellulosehoudende vezelstoffen: (TN701) Openen
4707 Papier en karton voor het terugwinnen (resten en afval): (TN701) Openen