NOMENCLATUUR Openen
46 VLECHTWERK EN MANDENMAKERSWERK: Openen
4601 Vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, ook indien tot banden samengevoegd; vlechtstoffen, vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, samengebonden of plat geweven, ook indien het afgewerkte artikelen betreft (bijvoorbeeld matten, horden): (TN701) Openen
4602 Mandenmakerswerk vervaardigd van vlechtstoffen of van artikelen bedoeld bij post  4601; werken van luffa (loofah): (TN701) Openen