NOMENCLATUUR Openen
41 HUIDEN EN VELLEN (ANDERE DAN PELTERIJEN), ALSMEDE LEDER: (TN701) Openen
4101 Huiden en vellen van runderen (buffels daaronder begrepen), van paarden of van paardachtigen, ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, gekalkt, gepekeld ("pickled") of anderszins geconserveerd, doch niet gelooid, niet tot perkament verwerkt of verder bewerkt), ook indien onthaard of gesplit: (TN701) Openen
4102 Huiden en vellen van schapen, ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, gekalkt, gepekeld ("pickled") of anderszins geconserveerd, doch niet gelooid, niet tot perkament verwerkt of verder bewerkt), ook indien onthaard of gesplit, andere dan die bij aantekening 1, onder c), op dit hoofdstuk zijn uitgezonderd: (TN701) Openen
4103 Andere huiden en vellen, ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, gekalkt, gepekeld ("pickled") of anderszins geconserveerd, doch niet gelooid, niet tot perkament verwerkt of verder bewerkt), ook indien onthaard of gesplit, andere dan die bij aantekening  1, onder b) en c), op dit hoofdstuk zijn uitgezonderd: (TN701) Openen
4104 Gelooide onthaarde huiden en vellen en niet-afgewerkt leder ("crust") van runderen (buffels daaronder begrepen), van paarden of van paardachtigen, ook indien gesplit, maar niet verder bewerkt: (TN701) Openen
4105 Gelooide onthaarde huiden en vellen en niet-afgewerkt leder ("crust") van schapen, ook indien gesplit, maar niet verder bewerkt: (TN701) Openen
4106 Gelooide onthaarde huiden en vellen en niet-afgewerkt leder ("crust") van andere dieren, alsmede gelooide huiden en vellen en niet-afgewerkt leder ("crust") van niet-behaarde dieren, ook indien gesplit, maar niet verder bewerkt: (TN701) Openen
4107 Leder dat na het looien of het drogen verder is bewerkt, alsmede tot perkament verwerkte huiden en vellen, van runderen (buffels daaronder begrepen), van paarden of van paardachtigen, onthaard, ook indien gesplit, andere dan de producten bedoeld bij post  4114: (TN701) Openen
4112 Leder dat na het looien of het drogen verder is bewerkt, alsmede tot perkament verwerkte huiden en vellen, van schapen, onthaard, ook indien gesplit, andere dan de producten bedoeld bij post  4114 (TN701) Maatregelen import Maatregelen export
4113 Leder dat na het looien of het drogen verder is bewerkt, alsmede tot perkament verwerkte huiden en vellen, van andere dieren, en leder dat na het looien of het drogen verder is bewerkt, alsmede tot perkament verwerkte huiden en vellen, van niet-behaarde dieren, ook indien gesplit, andere dan de producten bedoeld bij post  4114: (TN701) Openen
4114 Zeemleder, gecombineerd gelooid zeemleder daaronder begrepen; lakleder, gelamineerd lakleder daaronder begrepen; gemetalliseerd leder: (TN701) Openen
4115 Kunstleder op basis van leder of van ledervezels, in platen, bladen, vellen of strippen, ook indien op rollen; snippers en ander afval van leder of van kunstleder, niet bruikbaar voor de vervaardiging van lederwaren; stof en poeder van leder, alsmede ledermeel: (TN701) Openen