NOMENCLATUUR Openen
38 DIVERSE PRODUCTEN VAN DE CHEMISCHE INDUSTRIE: (TN701) Openen Nomenclatuurgroepen
3801 Kunstmatig grafiet; colloïdaal en semi-colloïdaal grafiet; preparaten op basis van grafiet of van andere koolstof, in de vorm van pasta's, van blokken, van platen of van andere halffabrikaten: (TN701) Openen
3802 Actieve kool; geactiveerde natuurlijke minerale producten; dierlijk zwartsel, afgewerkt dierlijk zwartsel daaronder begrepen: (TN701) Openen
3803 Tallolie, ook indien geraffineerd: (TN701) Openen
3804 Residulogen, ontstaan bij de vervaardiging van houtcellulose, ook indien geconcentreerd, ontsuikerd of chemisch behandeld, ligninesulfonaten daaronder begrepen, doch met uitzondering van de bij post  3803  bedoelde tallolie: (TN701) Openen Maatregelen export
3805 Terpentijnolie, houtterpentijnolie, sulfaatterpentijnolie en andere terpeenhoudende olie, verkregen door distillatie of door andere behandelingen van naaldhout; ruw dipenteen; sulfietterpentijnolie en ander ruw paracymeen; voornamelijk uit α-terpineol bestaande pijnolie: (TN701) Openen
3806 Colofonium en harszuren, alsmede derivaten daarvan; essence en olie van colofonium; gesmolten harsen: (TN701) Openen
3807 Houtteer; houtteerolie; creosootolie van hout; ruwe houtgeest; plantaardig pek; brouwerspek en dergelijke preparaten op basis van colofonium, van harszuren of van plantaardig pek: (TN701) Openen
3808 Insectendodende middelen, rattenbestrijdingsmiddelen, schimmelwerende middelen, onkruidbestrijdingsmiddelen, middelen om het kiemen tegen te gaan, middelen om de plantengroei te regelen, desinfecteermiddelen en dergelijke producten, opgemaakt in vormen of verpakkingen voor de verkoop in het klein, dan wel voorkomend als bereidingen of in de vorm van artikelen zoals zwavelbanden, zwavellonten, zwavelkaarsen en vliegenvangers: (TN701) Openen
3809 Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of van het fixeren van kleurstoffen, alsmede andere producten en preparaten (bijvoorbeeld preparaten voor het beitsen), van de soort gebruikt in de textielindustrie, in de papierindustrie, in de lederindustrie of in dergelijke industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepen: (TN701) Openen
3810 Preparaten voor het beitsen van metalen; vloeimiddelen en andere hulpmiddelen voor het solderen en het lassen van metalen; soldeer- en laspoeder en soldeer- en laspasta's, samengesteld uit metaal en andere stoffen; preparaten van de soort gebruikt voor het bekleden of het vullen van elektroden en van soldeer- en lasstaafjes: (TN701) Openen
3811 Dopes (antiklopmiddelen, oxidatievertragers, peptisatiemiddelen, middelen ter verbetering van de viscositeit, corrosievertragers en dergelijke preparaten), voor minerale olie (benzine daaronder begrepen) of voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie: (TN701) Openen
3812 Bereide rubbervulkanisatieversnellers; weekmakers van gemengde samenstelling voor rubber of voor kunststof, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereide antioxidanten en andere stabilisatiemiddelen van gemengde samenstelling, voor rubber of voor kunststof: (TN701) Openen
3813 Preparaten en ladingen, voor brandblusapparaten; brandblusbommen: (TN701) Openen Maatregelen export
3814 Organische oplosmiddelen en verdunners, van gemengde samenstelling, elders genoemd noch elders onder begrepen; preparaten voor het verwijderen van verf en vernis: (TN701) Openen
3815 Reactie-initiatoren, reactieversnellers en katalytische preparaten, elders genoemd noch elders onder begrepen: (TN701) Openen
3816 Vuurvast cement, vuurvaste mortel, vuurvast beton en dergelijke vuurvaste preparaten, andere dan die bedoeld bij post  3801 (TN701) Maatregelen import Maatregelen export
3817 Alkylbenzenen en alkylnaftalenen, van gemengde samenstelling, andere dan die bedoeld bij post  2707  of 2902: (TN701) Openen
3818 Chemische elementen, gedoopt met het oog op hun gebruik voor elektronische doeleinden, in de vorm van schijven, plaatjes of dergelijke vormen; chemische verbindingen, gedoopt met het oog op hun gebruik voor elektronische doeleinden: (TN701) Openen
3819 Remvloeistoffen en andere vloeibare preparaten voor hydraulische krachtoverbrenging, die geen of minder dan 70  gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten: (TN701) Openen Maatregelen export
3820 Antivriespreparaten en vloeibare ontdooiingspreparaten: (TN701) Openen Maatregelen export
3821 Bereide voedingsbodems voor het cultiveren of in stand houden van micro-organismen (met inbegrip van virussen en dergelijke organismen) of van planten-, menselijke of dierlijke cellen (TN701) Maatregelen import Maatregelen export
3822 Reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, op een drager, alsmede bereide reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, al dan niet op een drager, andere dan die bedoeld bij post  3002  of 3006; gecertificeerde referentiematerialen (TN701) Maatregelen import Maatregelen export
3823 Industriële eenwaardige vetzuren; bij raffinage verkregen acid-oils; industriële vetalcoholen: (TN701) Openen
3824 Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen; chemische producten en preparaten van de chemische of van aanverwante industrieën (mengsels van natuurlijke producten daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen: (TN701) (TN702) Openen
3825 Residuen van de chemische of van aanverwante industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepen; stedelijk afval; slib van afvalwater; andere afvallen bedoeld bij aantekening  6  op dit hoofdstuk: (TN701) Openen
3826 Biodiesel en mengsels daarvan, geen of minder dan 70  gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevattend: (TN701) (TN702) Openen