NOMENCLATUUR Openen
37 PRODUCTEN VOOR FOTOGRAFIE EN CINEMATOGRAFIE: (TN701) Openen
3701 Fotografische platen en vlakfilm, lichtgevoelig, onbelicht, van andere stoffen dan papier, karton of textiel; vlakfilm voor "direct-klaar"-fotografie, lichtgevoelig, onbelicht, ook indien in cassette: (TN701) Openen
3702 Fotografische film, lichtgevoelig, onbelicht, op rollen, van andere stoffen dan papier, karton of textiel; film voor "direct-klaar"-fotografie, op rollen, lichtgevoelig, onbelicht: (TN701) Openen
3703 Fotografisch papier, karton en textiel, lichtgevoelig, onbelicht: (TN701) Openen
3704 Fotografische platen, film, papier, karton en textiel, belicht doch niet ontwikkeld: (TN701) Openen
3705 Fotografische platen en film, belicht en ontwikkeld, andere dan cinematografische film: (TN701) Openen
3706 Cinematografische film, belicht en ontwikkeld, waarop al dan niet geluid is vastgelegd of waarop uitsluitend geluid is vastgelegd: (TN701) Openen
3707 Chemische preparaten voor fotografisch gebruik, andere dan vernis, lijm en dergelijke preparaten; ongemengde producten die met het oog op fotografisch gebruik, hetzij voorkomen in afgemeten hoeveelheden, hetzij gebruiksklaar zijn opgemaakt voor de verkoop in het klein: (TN701) Openen