NOMENCLATUUR Openen
36 KRUIT EN SPRINGSTOFFEN; PYROTECHNISCHE ARTIKELEN; LUCIFERS; VONKENDE LEGERINGEN; ONTVLAMBARE STOFFEN: (TN701) Openen
3601 Buskruit: (TN701) Openen Maatregelen export
3602 Bereide springstoffen, andere dan buskruit (TN701) Maatregelen import Maatregelen export
3603 Lonten; slagkoorden; slaghoedjes en percussiedopjes; ontstekers; elektrische ontstekingspatronen: (TN701) Openen
3604 Vuurwerk, lichtkogels en vuurpijlen, antihagelraketten en dergelijke, voetzoekers, knalsignalen en andere pyrotechnische artikelen: (TN701) Openen
3605 Lucifers, andere dan pyrotechnische artikelen bedoeld bij post  3604 (TN701) Maatregelen import Maatregelen export
3606 Ferrocerium en andere vonkende legeringen, ongeacht de vorm; artikelen uit ontvlambare stoffen bedoeld bij aantekening  2  op dit hoofdstuk: (TN701) Openen