NOMENCLATUUR Openen
35 EIWITSTOFFEN; GEWIJZIGD ZETMEEL; LIJM; ENZYMEN: (TN701) Openen
3501 Caseïne, caseïnaten en andere derivaten van caseïne; lijm van caseïne: (TN701) Openen
3502 Albuminen (daaronder begrepen concentraten van twee of meer weiproteïnen, bevattende meer dan 80  gewichtspercenten weiproteïnen, berekend op de droge stof), albuminaten en andere derivaten van albuminen: (TN701) Openen
3503 Gelatine (gelatine in vierkante of rechthoekige bladen of vellen, ook indien gekleurd of aan het oppervlak bewerkt, daaronder begrepen) en derivaten daarvan; "isinglass"; andere lijm van dierlijke oorsprong, andere dan lijm van caseïne bedoeld bij post  3501: (TN701) Openen
3504 Peptonen en derivaten daarvan; andere proteïnestoffen en derivaten daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen; poeder van huiden, ook indien behandeld met chroom: (TN701) Openen
3505 Dextrine en ander gewijzigd zetmeel (bijvoorbeeld voorgegelatineerd of veresterd zetmeel); lijm op basis van zetmeel, van dextrine of van ander gewijzigd zetmeel: (TN701) Openen
3506 Lijm en andere bereide kleefmiddelen, elders genoemd noch elders onder begrepen; als lijm of als kleefmiddel te gebruiken producten, opgemaakt voor de verkoop in het klein als lijm of als kleefmiddel, in een opmaak met een nettogewicht van niet meer dan 1  kg: (TN701) Openen
3507 Enzymen; bereidingen van enzymen, elders genoemd noch elders onder begrepen: (TN701) Openen