NOMENCLATUUR Openen
32 LOOI- EN VERFEXTRACTEN; LOOIZUUR (TANNINE) EN DERIVATEN DAARVAN; PIGMENTEN EN ANDERE KLEUR- EN VERFSTOFFEN; VERF EN VERNIS; MASTIEK; INKT: Openen
3201 Looiextracten van plantaardige oorsprong; tannine (looizuur), alsmede zouten, ethers, esters en andere derivaten daarvan: (TN701) Openen
3202 Synthetische organische looistoffen; anorganische looistoffen; preparaten voor het looien, ook indien zij natuurlijke looistoffen bevatten; enzympreparaten voor het voorlooien: (TN701) Openen
3203 Kleurstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong (verfstofextracten, andere dan dierlijk zwartsel, daaronder begrepen), ook indien chemisch welbepaald; preparaten bedoeld bij aantekening  3  op dit hoofdstuk, op basis van kleurstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong: (TN701) Openen
3204 Synthetische organische kleurstoffen, ook indien chemisch welbepaald; preparaten bedoeld bij aantekening  3  op dit hoofdstuk, op basis van synthetische organische kleurstoffen; synthetische organische producten van de soort gebruikt als fluorescerende heldermakende stoffen of als "lichtgevende stoffen" (luminoforen), ook indien chemisch welbepaald: (TN701) Openen
3205 Verflakken; preparaten bedoeld bij aantekening  3  op dit hoofdstuk, op basis van verflakken: (TN701) Openen Maatregelen export
3206 Andere kleur- en verfstoffen; preparaten bedoeld bij aantekening  3  op dit hoofdstuk, andere dan die bedoeld bij de posten  3203, 3204  en 3205; anorganische producten van de soort gebruikt als "lichtgevende stoffen" (luminoforen), ook indien chemisch welbepaald: (TN701) Openen
3207 Bereide pigmenten, bereide opacifieermiddelen en bereide verfstoffen, verglaasbare samenstellingen, engobes (slips), vloeibare glansmiddelen en dergelijke preparaten, van de soort gebruikt voor keramiek, voor het emailleren of voor glaswerk; glasfritten en ander glas, in de vorm van poeder, van korreltjes, van schilfers of van vlokken: (TN701) Openen
3208 Verf en vernis op basis van synthetische polymeren of gewijzigde natuurlijke polymeren, gedispergeerd of opgelost in een niet-waterig medium; oplossingen bedoeld bij aantekening  4  op dit hoofdstuk: (TN701) Openen
3209 Verf en vernis op basis van synthetische polymeren of gewijzigde natuurlijke polymeren, gedispergeerd of opgelost in een waterig medium: (TN701) Openen
3210 Andere verf en vernis; bereide waterverfpigmenten van de soort gebruikt voor het afwerken van leder (lederverven): (TN701) Openen
3211 Bereide siccatieven (TN701) Maatregelen import Maatregelen export
3212 Pigmenten (metaalpoeder en metaalvlokken daaronder begrepen), gedispergeerd in een niet-waterig medium, als vloeistof of als pasta, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van verf; stempelfoliën; kleur- en verfstoffen opgemaakt voor de verkoop in het klein: (TN701) Openen
3213 Verf voor kunstschilders, voor onderwijsdoeleinden of voor vermaak, plakkaatverf en kleurpasta's, in tabletten, in tubes, in flesjes, in bakjes of in dergelijke verpakkingsmiddelen: (TN701) Openen
3214 Stopverf, harscement en ander mastiek (kit); plamuur; niet-vuurvaste preparaten van de soort gebruikt voor het bestrijken of bepleisteren van metselwerk: (TN701) Openen
3215 Drukinkt, schrijfinkt, tekeninkt en andere inktsoorten, ook indien geconcentreerd of in vaste vorm: (TN701) Openen